صفحه اصلی > اخبار > اخبار شرکت

THINKCORE Team Building--بازی بسکتبال

2021-11-17

به منظور غنا بخشیدن به زندگی فرهنگی، ورزشی و سرگرمی اکثریت کارکنان، روحیه کار گروهی کارکنان را کاملاً بازی می کند و انسجام و غرور شرکتی را در بین کارکنان افزایش می دهد. در 23 آبان، بازی بسکتبال شرکت thinkcore در زمین بسکتبال در فضای باز برگزار شد.

همه بخش ها پاسخ مثبت دادند و تیم ها را برای شرکت در بازی سازماندهی کردند. تیم تشویق کننده بیرون از زمین از شور و شوق بیشتری برخوردار بود و تشویق ها و فریادها باعث شد فضای بازی بسکتبال گرم شود. همه ورزشکاران، داوران، کارکنان و تماشاگران حاضر در صحنه عملکرد فوق العاده ای داشتند. کارکنان فعالانه کار خوبی در پشتیبانی لجستیکی انجام دادند. داوران منصف و فداکار بودند. همه ورزشکاران Thinkcoreواقعاً اول روح دوستی و دوم رقابت را بازی کرد و در سبک و سطح مسابقه داد.