صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

روش های تولید برد اصلی چیست؟

2022-06-13

1. دو روش اصلی تولید برای برد هسته، نوع پین و نوع پچ وجود دارد
برد هسته SMD پایدار است و به راحتی آسیب نمی بیند. از آنجایی که SMD یکپارچه سازی روی ماشین را می پذیرد، ایجاد یک اتصال بدون درز با صفحه پایین آسان است و از ثبات و یکپارچگی سیگنال و یک برد واقعاً یکپارچه اطمینان حاصل می کند.

2. نوع پین راحت و سریع است و نگهداری راحت است.